Bränder / Branden i Bofors Stålgjuteri 1903 | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook & Instagram

Eldsvåda i stålgjuteriet i Bofors den 8 juni 1903. Kolhusbrand fortsatte en hel vecka. Samtliga äldre kolhus vid masugnarna nedbrann med inneliggande träkol och torv. Bofors industribrandkår deltog med ångsprutan.. Kolhus och stålgjuteri uppbyggs med iakttagande av lämpliga förbättringar. Örebros båda ångsprutor sändes till Bofors med nattsnälltåget