Storön / M/S Marianne | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook & Instagram

Marianne (1897 SFLK) Alternativt namn BRIS.

Byggnadssätt: Ånglustjakt
Skrovmaterial: Järn
Tidigare maskintyp: Ångmaskin
Nuvarande maskintyp: Volvo penta MD 96
Förbyggnader rep: Förlängd 1906 med 6 meter.
Ursprunglig funktion: Passagerarfartyg
Nuvarande funktion: Passagerarfartyg
Ursprunglig typ: Ångfartyg
Yrkesfart fr o m år: 1897


Marianne byggdes som ånglustjakten Bris 1897 vid Eriksbergs mekaniska verkstad. Beställare var Fredrik Pettersson, senare landshövding i Jönköping, som ägde henne fram till 1906. Näste ägare var bryggaren Melchior Lyckholm i Göteborg som 1906 förlängde fartyget med 6 meter och byggde en salong midskepps.

År 1916 såldes Bris till Bröderna Edmans rederi AB i Marstrand som bytte ångmaskinen mot en dieselmotor och ändrade namnet till Marianne. Hon användes i passagerartrafik fram till 1946 då fartyget övertogs av Bofors Semesterhemsförening i Karlskoga.Marianne blev nu ombyggd med fler sittplatser än tidigare för att passa trafiken mellan Otterbäcken och Storön i Vänern. Styrhytten höjdes också för att ge bättre sikt. Hon gick i trafik mellan Otterbäcken och Storön och övertogs 1992 av Gullspångs kommun. Idag ägs fartyget av M/S Mariannes Ekonomiska förening som bedriver trafik på Vänern och i Göta Kanal. Den nuvarande ekonomiska föreningen bildades och registrerades vid Patent- och registreringsverket år 2003, efter att Gullspångs kommun försökt att sälja henne utan framgång. Detta resulterade i att äganderätten övergick till m/s Marianne ekonomisk förening. Föreningens syfte är att äga, upprusta och förvalta m/s Marianne samt att driva fartyget för uthyrning, charter och reguljära turer. Ambitionen är att återställa fartyget i så ursprungligt skick som möjligt enligt Transportstyrelsens krav.  Fartyget är K-märkt av statens Maritima museer. Namnbyten: Bris 1897-1916