Skranta / Skrantabacken 29 | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook & Instagram

Här låg Kronans Konditori som drevs av Britta och Arne Björndal. Efter det låg här företaget Motorman som sålde reservdelar till amerikanare. Motormans verksamhet uppförde i slutet på 2016. Enligt ryktet skall huset rivas och ersättas av något nytt.