Björkborn / Fjärils och Humleträdgården på Sågholmen | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook & Instagram

Mellan broarna till Björkborns herrgård finns på Sågholmen en fjärils- och humleträdgård som anlagts av aktiva medlemmar i Naturskyddsföreningens karlskogakrets.

Den består av en trädgårdsdel med nektarrika växter, buskar och träd, en del med sådda ängsblommor speciellt utvalda för fjärilar och humlor, samt en sandskärning iordningställd för sandlevande insekter.

I den välvårdade lunden mot älvfåran växer rikligt med vitsippor och gullvivor och där är ett rikt fågelliv. Dessutom anläggs en mindre damm för t.ex. grodor och vattenödlor