Centralparken / Karlskoga Praktiska Skola / karlskoga Praktiska Läroverk/ Musiksskolan / Kulturskolan | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook & Instagram

I kvarteret Varfågeln ligger Kulturskolans byggnad. Den har en jugendstil och uppfördes 1908 som huvudbyggnad för Karlskoga Praktiska Skola.
Skolan startades på initiativ av Carl Johan Nyvall och hade sin första lärosalsbyggnad vid Skolgatan.
Den kvarstående byggnaden har byggts till i omgångar och fick sitt nuvarande utseende 1947. Stenbyggnaden uppfördes som praktiskt läroverk men blev sedan folkhögskola och numera används den som Kulturskola.I samband med den senaste tillbyggnaden uppfördes även två elevhem som ligger bakom skolan.