Granbergsdal | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook & Instagram

Hyttan var i drift från 1642 fram till 1925. Man framställde tackjärn.
Granbergsdals hytta invigs som fornminnesmärke den 9 augusti 1942.