Bofors / Produkter / 28 cm Folkkanonen / HMS Sverige 1917-1953 | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook & Instagram

HMS Sverige, även kallad F-båten, var ett pansarskepp som tillhörde den svenska marinen. Fartyget var det första i Sverige-klassen, som hon utgjorde tillsammans med HMS Drottning Victoria och HMS Gustaf V.

Sverige sjösattes den 3 maj 1915 vid Götaverken i Göteborg och levererades till marinen den 14 maj 1917.

Huvudbestyckningen utgjordes av fyra 28 cm kanoner och sekundärbestyckningen av åtta 15,2 cm kanoner. Under mellankrigstiden genomgick fartyget ett flertal moderniseringar, och var vid andra världskrigets utbrott ett av de mest slagkraftiga fartygen i den svenska flottan. Fartyget avrustades år 1947, utrangerades 1953 och såldes 1958 för skrotning i Karlskrona. .

Maskineriet utgjordes av tolv koleldade pannor i fyra eldrum som levererade ånga till två ångturbiner. Pannorna placerades i två grupper om sex stycken, vilket innebar att fartyget behövde två skorstenar. Vid högsta fart levererade pannorna 132 ton ånga per timme med 18 bars tryck, och man behövde då elda 270 ton kol per dygn.Då man inte var säker på att kunna elda så mycket kol under en längre tid, utrustades varje panna dessutom med två oljebrännare, vars oljeförråd räckte till 20 timmars forcering.Turbinmaskineriet bestod av två aggregat med två turbiner vardera. En högtrycksturbin, med inbyggd backturbin, kopplades på den yttre axeln, och en lågtrycksturbin på den inre. Således fick fartyget alltså fyra propelleraxlar och fyra propellrar. Maskineriet avgav en maximal effekt på 20 000 hästkrafter, vilket resulterade i en maxfart på 22,5 knop.

Bestyckning Sveriges huvudartilleri bestod av fyra 28 cm kanoner som var placerade i två dubbeltorn, ett i fören och ett i aktern. Projektilerna till dessa vägde 305 kg och skottvidden var 19 600 meter. Sekundärartilleriet utgjordes av åtta 15,2 cm kanoner m/12. Dessa satt i sex enkeltorn, tre på varje sida, och ett dubbeltorn akter om den förliga 28 cm kanonen. Det lätta artilleriet bestod av fyra 75 mm kanoner m/15 och vidare fanns två 57 mm kanoner, två 6,5 mm kulsprutor samt två 45,7 cm undervattenstorpedtuber i förskeppet.

Byggnation och leverans HMS Sverige sjösattes den 3 maj 1915, och var då det största och tyngsta fartyg som någonsin sjösatts i Sverige. Närvarande var bland andra Kung Gustaf V, kronprinsparet, prins Wilhelm, prins Eugen samt statsminister Hjalmar Hammarskjöld. Efter ett kortare tal tryckte konungen på en knapp till en elektrisk ledning, varpå pansarbåten frigjordes från stapelbädden. Sjösättningen avslutades med en konsert på Göteborgs konserthus, följt av bankett på börsen kl. 18.Då fartyget vid sjösättningen ännu inte var mer än bara ett skrov, följde därefter ett omfattande utrustningsarbete. Skrovet lades vid en nybyggd utrustningspir där pansarplåtar, ångpannor, ångturbiner, kanontorn, bestyckning, överbyggnaden, master, skorstenar och all annan utrustning lyftes ombord och monterades. Då de 28 cm eldrören var för tunga för att kunna lyftas av någon enskild kran i Göteborg, var man tvungen att använda två kranar för att kunna lyfta ombord dem.

Totalkostnaden för HMS Sverige uppgick till 13 450 000 kronor (knappt 350 miljoner kronor i 2009 års penningvärde). I tabellen nedan visas hur dessa pengar fördelades mellan fartygets olika avdelningar. Texten hämtad från Wikipedia publicerad enligt Creative Commons BY-SA

I början på 60 talet skrotades pansarskeppet Sverige och kanonen skänktes till Karlskoga kommun. Lagom Till Karlskogas 400-års jubileum 1986 plockades kanonen fram och placerades på Rävåskullen.