Bofors / Boforsrinken | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook & Instagram

Boforsrinken. Byggdes i mitten av 1950 talet. Började rivas 7 juni 1974 efter att Nobelhallen invigts. Boforsrinken var i Knektåsen ungefär där daghemmet Smeden ligger i dag.