Skranta / Övre Trädgårdsgatan 2 | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook & Instagram

Övre Trädgårdsgatan 2 byggt 1939 Bröderna Ivar & Evert Andersson startade här 1932 sin åkerirörelse Bröderna Anderssons Åkeri, med 2 anställda.
I jordvångingen på huset var det från börjat offentligt skyddsrum.
För övrigt fanns i byggnaden kontor, verkstad samt lägenheter.
Åkeriet fanns kvar till tidigt 60-tal.
Dessutom fanns det en lindarverkstad , Lindströms El & Motorlindningar som renoverade el-motorer och generatorer i källaren.