Järnvägsgatan | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook & Instagram

Järnvägsstationen uppfördes 1900-1901 (Enligt Järnvägsmuseum öppnade den redan 1873) och revs 1976. Samma modell som Moholms stationshus.

Under många år stod loket Karlskoga "sockerpullan" vid stationen. Det kallades så för att det hade använts på en sockerindustri. Loket byggdes 1873 hos Fox, Waller & Company i Bristol Storbritannien.

NBJ och ASG bytte gods magasin med varann de sista åren ,1976 stod nya ASG anläggningen klar på Botorps industri område där nya bangården stod klar året innan. Mark fanns färdig för ett nytt gods magasin åt NBJ men blev aldrig verklighet. NBJ s godshantering blev kvar vid Bofors station till mitten/slutet av 1980-talet.