Stackfallet / Nödbostäderna / indianbyn | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook & Instagram

Längst upp i norra delen av Sandviken, fanns en samling nödbostäder som lokalt kallades Indianbyn. Enl boken "Bofors 350 år" uppfördes byggnaderna 1940, då det var stor brist på bostäder i Karlskoga. De sista barackerna revs i mitten på 1960-talet.