Gelleråsen / Kanonloppet / Kanonloppet 1950-06-04 | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook & Instagram

Första Kanonloppet som kördes. Ingen asfaltsbeläggning. Banan betecknades av Karlskoga kommun som ett svartbygge. Första Kanonloppet kördes 4 juni 1950 på en bana som mätte 1 550 meter. Gelleråsbanan var en sensation och hela 15 000 åskådare tittade på ekipagen, som hade det svårt med överhettade motorer p.g.a. det lösa underlaget. Myndigheterna kom emellertid att beteckna det hela som ett svartbygge och klubben fick stå till svars inför Domsagan i Karlskoga. Man insåg att banan måste permanentas för att kunna användas igen. Pengar var en bristvara och Frisk började bli bekymrad för de 180 000 kronor som klubben var skyldig honom för arbete, material och arrende. Det var emellertid för sent att backa ur. Gunnar Olsson började istället planera för framtida EM- och VM-tävlingar. ( Delar av Texten hämta ur Karlskoga Kommunarkivs tidning Tidvis nr 2 2018)