Gelleråsen / Kanonloppet / Kanonloppet 1962-08-12 | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook & Instagram

1962 lades under sommaren en ny asfaltsbeläggning på Gelleråsbanan. Även detta år kördes Formula 1, där amerikanen Masten Gregory segrade sedan blivande världsmästaren Graham Hill tvingats utgå efter en avåkning. Innes Ireland satte nytt varvrekord med 1.24.1 motsvarande 128,42 km/tim. Texten hämtad från : http://www3.karlskoga.se/kulturhistoria/kanonloppet/kanonloppet.htm