Gelleråsen / Kanonloppet / Kanonloppet 1970-08-09 | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook & Instagram

En svår olycka skedde i Specialstandard grupp 2-loppet. Olyckan krävde sex åskådares liv plus ett trettiotal skadade. Loppet stoppades, men tävlingsledningen beslutade så småningom att fortsätta tävlingen. Orsaken var att det annars skulle bli trafikkaos och svårt för ambulanserna att ta sig fram. Publik: C:a 30 000 pers