Häsängen / Melka | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook & Instagram

Melka Textilfabrik på Häsängsvägen. Fabriken byggdes 1947-48. Senare har Duni Bilå och nu JiHå Plast huserat här.