Kilsta / Kilsta Gård | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook & Instagram

En samling bilder som togs på Kilsta gård, dagen innan huset revs. Man hade tidigare rivit övriga byggnader och schaktat gårdsplanen. På 1940-talet behövde Bofors expandera sin stålverk- samhet, men det var ont om plats på området vid Timsälven/Möckeln. Därför satte man igång med att bygga stålverk, valsverk och smedja i Kilsta 1946. Här sysselsattes ca 1000 personer fram till 1970-talet. I dag driver Bharat Forge Kilsta AB smedjan vidare. Valsverk och stålverk är borta. Texten skriven av Agne Adolfsson. http://www.adolfssons.se/