Björkborn / Björkbornsporten | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook & Instagram

Björkbornsporten. Efter högertrafiksomläggnignen var man tvungen att flytta porten till höger sida.