Bryggerier / Granbergsdalstorps Bryggeri Stenbacken | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook & Instagram

Granbergsdalstorps Bryggeri Stenbacken Granbergsdal
Omnämns 1905.
Ägare: Carl Henning, Nyvelius och Carl Johan Lindblad I Karlskoga Tidning anges den 5 april 1898 att Nyvelius öppnat Speceri- & Diversehandel i Stenbacken. Han hade där eget bryggeri och sålde svagdricka för 2 öre litern i träkaggar.
Affären stängdes 1939 p.g.a. kriget.
Carl Johan Lindblad var född 1872 i Svartå och dog den 18/9 1935 i Degerfors.
Han kom tidigt till Degerfors och fick anställning vid en svagdricks- och läskedrycksfabrik där.
På 1890-talet övertog Lindblad fabriken och passade då på att ändra namnet till Svenska Frukförädlingsfabriken, Degerfors.
Texten hämtad från: http://www3.karlskoga.se/kulturhistoria/bryggeri/bryggeri.htm