Rivningar / Rivningen av Donnar Ottossons kiosk slutet av 60 talet. | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook & Instagram

När E18 i slutet av sextiotlet skulle fram revs många hus bl.a Donnar Ottossons kiosk.