Kungsvägen / Ekebo | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook & Instagram

Ekebo uppfördes efter att det s.k Ekstrandska huset vid Torget hade förstörts i en brand år 1903. Huset revs 1945 och i september var nuvarande byggnad på plats.