Bryggerier / Karlskoga Bryggeri | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook & Instagram

Karlskoga Bryggeri – sedermera Ångbryggeri
På Näset, eller riktigare Bregårdsnäset,  nedanför kyrkbyn grundades år 1851 ett bryggeri av C. J. Otterdahl, som bildade bryggeribolag.
1875 inköptes bryggeriet av Karlskoga Handelsaktiebolag och drevs af detta till 1880, då det såldes till kusinerna Adolf & Erik Bergsten, vilka tillbyggde bryggeriet och ökade tillverkningen.
År 1892 ingick Petrus Nilsson såsom delägare i Karlskoga bryggeri och blev dess disponent. Den förste bryggmästaren var Adolf Bergsten.
Tillverkningen bestod av pilsner, Baijerskt öl, Iskällar- och svagdricka.
Bryggeriet hade en årlig tillverkning av c:a 3.000 hl av lager- och pilsneröl, svensköl, iskällardricka, svagdricka och pilsnersvagdricka samt alla slags läckedrycker och artificiella vatten till ett årligt värde av 40.000 kronor.
För driften användes en elektrisk motor om 5 hk.
Bryggeriet hade 10 anställda (1918). Ägare: C. J. Otterdahl 1851-1875 Karlskoga Handels AB 1875-1881 Adolf & Erik Bergsten 1881-1891 Adolf Bergsten & Petrus Nilsson 1891-1899 1897 inregistrerades även företagsnamnet Bregårdens Bryggeri 
Ägare: Adolf Bergsten och Petrus Nilsson Petrus Nilsson 1899-1926 Emil Blomqvist 1926-1954. Född 1865 i Söderköpinge. Inträdde i bryggeribranchen vid 18 års ålder och blev efter utbildning bryggmästare vid Norlunds & Holmgrens bryggeri i Göteborg, sedan vid bryggerierna i Åmål och Vingåker. 1897 tillträdde han befattningen som bryggmästare vid Karlskoga Ångbryggeri. Efter att i 25 år innehaft denna befattning blev han på nyåret 1926 ensam ägare till bryggeriet. Dog 1954. Herbert Blomqvist 1927-1958. Son till Emil. Arbetade i företaget tillsammans med fadern. Övertog företaget efter faderns död 1954 tillsammans med Viktor Pehrson, gift med Emil Blomquists dotter Carin. Viktor Pehrson(1901-1993) var utbildad bryggmästare i Tyskland och skötte driften av bryggeriet från 1927 till 1952
Bryggmästare var: Emil  Blomqvist 1897-1925 Herman Lyberg 1927 Arvid Ekermann 1952-1958. Född den 18/5 1907. Skandinavisk bryggmästareexamen 1932. Fortsatta sin yrkesverksamhet inom Pripps bryggerier Göteborg. Bryggeriet köptes 1958 av Pripps & Lyckholms AB som lade ned verksamheten i Karlskoga.
Under namnet Pripps Karlskogabryggeri flyttades verksamheten den 20 juni 1962 till de nybyggda lokalerna i Odlingen. Lokalerna fungerade som nederlag och distributionsplats för Pripps.
Föreståndare var John Åkerberg. 1963 revs bryggeribyggnaderna på Näset!
Karlskogas första telefonledning gick mellan bryggeriet och Centralhotellet.
texten hämtad från http://www3.karlskoga.se/kulturhistoria/bryggeri/bryggeri.htm