Salemsparken | Karlskogabilder
www.Karlskogabilder.se

Välkommen till Karlskogabilder

Välkommen till Karlskogabilder

Bilder med koppling till Karlskoga med omnejd från olika tidsepoker, till stor del tack vare generösa bidragsgivare.
Karlskogabilder finns även på Facebook & Instagram

Salemsparken. När marken där Salemsparken låg behövdes för bygget av E18 löstes den in och församlingen byggde i stället ett sommarhem vid Espenäs.