Hyttåsen – Plats 3

2020-03-21 Av Hasse
Hyttåsen - Plats 3
Sök
Hyttåsen.
Hyttåsen.
Bidrag från Karlskoga Kommunarkiv.

Fotograf okänd.